08, tháng 6, 2014

Nguồn gốc của sự ra đời "Robot trồng rau Greenbot"

Dựa trên phương pháp trồng thuỷ canh tại Irsael, một điển hình của ứng dụng công nghệ thời đại vào nông nghiệp, chúng tôi mong muốn biến mô hình ứng dụng với quy mô lớn đó thành của mình và thu nhỏ lại thành sản phẩm phù hợp với mọi không gian nhà phố. Điểm khác biệt là chúng tôi, những người sáng lập ra Greenbot không nhắm vào nền nông nghiệp rộng mà lại muốn tạo ra sự khác biệt đó là “cá nhân hoá nông nghiệp".

Đăng ký theo dõi tiến độ