04, tháng 2, 2015

Giàn Greenbot thử nghiệm đầu tiên ra đời

Với nỗ lực biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, chiếc “Robot trồng rau” đầu tiên được ra đời vào đầu năm 2015 với lắp ráp từ một bộ nhiều linh kiện sản xuất thủ công còn sơ khai gồm giàn trồng, thùng thiết bị còn thô sơ và ứng dụng trên điện thoại.

Đăng ký theo dõi tiến độ