01, tháng 6, 2016

"Robot trồng cây" Greenbot V1 chính thức ra mắt trên thị trường Việt Nam

25, tháng 5, 2016

Greenbot xây dựng showcase đầu tiên.

Showcase Greenbot đầu tiên được lắp đặt tại sân thượng nhà anh Nguyễn Trung Chính, Giám đốc công ty Giải Pháp Điện Tử Đông Việt. Đây là ứng dụng thực tế trên diện rộng đầu tiên của Greenbot-V1.

Đọc thêm

14, tháng 2, 2016

Greenbot phiên bản chính thức được hoàn thành

Hơn trăm lần thất bại với các bản nghiên cứu, Tháng 2/2016 Giàn Greenbot phiên bản đầu tiên được hoàn thành với tên gọi "Greenbot - V1", Chính thức được đưa vào thử nghiệm và ứng dụng trên diện rộng.

Đọc thêm

04, tháng 2, 2015

Giàn Greenbot thử nghiệm đầu tiên ra đời

08, tháng 6, 2014

Nguồn gốc của sự ra đời "Robot trồng rau Greenbot"

Vào năm 2014, Với nền tảng vững chắc về công nghệ vốn có của các thành viên trong nhóm và đang nắm giữ những vị trí nhất định tại các công ty chuyên về Công nghệ, chúng tôi bắt tay tìm tòi về công nghệ Internet of thing (IOT) và mong muốn ứng dụng nó vào ngành công nghiệp đã cùng nhau nghiên cứu cũng như tìm hiểu tính khả thi của dựa án.Sau 6 tháng nghiên cứu, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra hướng đi của dự án mang tên Greenbot-Robot trồng rau.

Đọc thêm

Đăng ký theo dõi tiến độ